Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Fungsi

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

 1. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
 2. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
 3. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 4. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
 5. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 6. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
 7. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
 8. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan;
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
 • 796-d-manan.jpg
 • 797-s-amrani.jpg
 • 798-s-syarwani.jpg
 • 799-s-asran.jpg
 • 800-s-armiwati.jpg
 • 801-s-edy.jpg
 • 802-p-rohyan.jpg