1.

Muhammad Fuad Hafiz, S.Kom.

Pramubakti / IT

2.

Zubaidah Afni, S.Kom.

Pramubakti / IT

3.

Ali Akbar

Security / Satpam

4.

Muhammad Khusairi

Security / Satpam

5.

Ilyas

Security / Satpam

6.

Abdullah Harahap

Security / Satpam

7.

Holil Syukur Nasution

Security / Satpam

8.

Johan A. Lubis, S.Pd.I

Driver / Supir

9.

Asniel Muluk

Driver / Supir

10.

Frans Afrizal Zulkarnain Lubis

Driver / Supir

11.

Mara Bangun Harahap

Driver / Supir

12.

Rahmat Faisal Hrp Amd.Kom

Driver / Supir

13.

Eko Prasetyo

Pramubakti

14.

Karsono

Pramubakti

15.

Leo Waldi Suprianto

Pramubakti

16.

Syahlil Fadli, S.Kom.

Pramubakti

17.

Ahsanul Arifin, S.T.

Pramubakti

18.

Saidar Lubis, S.H.

Pramubakti

19.

Ika Nindya Kartika, S.E.

Pramubakti

20.

Tri Indah Sari, S.H.

Pramubakti

21.

Muhammad Mirza Siregar, S.H.

Pramubakti

 • 807-d-bahrin.jpg
 • 808-d-syukron.jpg
 • 809-d-syarifuddin.jpg
 • 900-d-parlan.jpg
 • 901-s-basuni.jpg
 • 901-s-mazharuddin.jpg
 • 902-s-syaifuddin.jpg
 • 903-s-syaiful.jpg
 • 904-s-abdullah.jpg
 • 905-s-nurhayati.jpg
 • 906-s-jamaluddin.jpg