• Header Welcome
 • zona-integritas-2
 • Maklumat Penyelesaian perkara
 • Header Visi
 • Header-Misi-new
 • Header PTA
 

shadow slide

Maklumat web

Berita Pengadilan Tinggi Agama Medan

Berita Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara

Statistik Perkara

Keadaan Perkara Tingkat Banding PTA Medan Tahun 2019

Keterangan:

 
2018
 
2019
SL Sisa Tahun Lalu
M Perkara Masuk
J Jumlah Perkara
P Perkara Putus
S Sisa Perkara

Keadaan Perkara Tingkat Banding PTA Medan 5 Tahun Terakhir

Keterangan:

 
2015
 
2016
 
2017
 
2018
 
2019
SL Sisa Tahun Lalu
M Perkara Masuk
J Jumlah Perkara
P Perkara Putus
S Sisa Perkara

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara Tahun 2019

Keterangan:

 
2018
 
2019
SL Sisa Tahun Lalu
M Perkara Masuk
J Jumlah Perkara
P Perkara Putus
S Sisa Perkara

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara 5 Tahun Terakhir

Keterangan:

 
2015
 
2016
 
2017
 
2018
 
2019
SL Sisa Tahun Lalu
M Perkara Masuk
J Jumlah Perkara
P Perkara Putus
S Sisa Perkara

Keadaan Perkara Masuk Per Jenis Perkara Pengadilan Agama Tk. I Se-Sumatera Utara Tahun 2019

 Izin Poligami (12 - 0.07%)
 Pencegahan Perkawinan (0)
 Penolakan Perkawinan oleh PPN (0)
 Pembatalan Perkawinan (12 - 0.07%)
 Kelalaian Atas Kewajian Suami/Istri (0)
 Cerai Talak (3179 - 17.38%)
 Cerai Gugat (12422 - 67.9%)
 Harta Bersama (36 - 0.2%)
 Penguasaan Anak/Hadhonah (65 - 0.36%)
 Nafkah Anak oleh Ibu (0)
 Hak-Hak Mantan Istri (1 - 0.01%)
 Pengesahan Anak (0)
 Pencabutan Kekuasan Orang Tua (1 - 0.01%)
 Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali (66 - 0.36%)
 Ganti Rugi Terhadap Wali (0)
 Asal Usul Anak/Pengangkatan Anak (25 - 0.14%)
 Penetapan Kawin Campuran (0)
 Itsbat Nikah (1957 - 10.7%)
 Izin Kawin (4 - 0.02%)
 Dispensasi Kawin (270 - 1.48%)
 Wali Adhol (14 - 0.08%)
 Ekonomi Syariah (0)
 Waris (31 - 0.17%)
 Wasiat (0)
 Hibah (1 - 0.01%)
 Wakaf (0)
 Zakat/Infaq/Shodaqoh (0)
 Penetapan Ahli Waris (0)
 Pertolongan Penyelesaian Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) (151 - 0.83%)
 Deden Verzet (0)
 Lain-Lain (40 - 0.22%)
 Perwalian (7 - 0.04%)
 Pencabutan Kekuasan Wali (1 - 0.01%)

Media Sosial

fb-icon 

 facebook/ptamedantw-icon 

 @PTAMedan


insta-icon 

 ptamedan


yt-icon 

 PTAMedan

Statistik Pengunjung

Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
375
17852
76999
1603189

19.88%
34.74%
4.49%
0.43%
0.16%
40.30%

Your IP:101.50.1.27

Flag Counter

 • 910-d-yazid-bustami.jpg
 • 911-d-mannan-hasyim.jpg
 • 912-d-aminuddin.jpg
 • 913-p-mansur-muda.jpg
 • 914-s-zulkarnaen.jpg
 • 915-s-hamid-saleh.jpg
 • 916-s-maharnis.jpg
 • 917-s-ahmad-zein.jpg
 • 918-s-jeje.jpg
 • 919-s-asep.jpg
 • 920-s-misran.jpg
 • 921-s-aminuddin.jpg
 • 921-s-kasim.jpg
 • 922-s-ribat.jpg
 • 923-s-sakwanah.jpg
 • 924-s-evawaty.jpg
 • 925-s-diana.jpg
 • 926-s-nuzul-lubis.jpg
 • 927-s-ibrahim.jpg
 • 928-s-ahmad-musid.jpg