• Header Welcome
 • zona-integritas-2
 • Maklumat Penyelesaian perkara
 • Header Visi
 • Header-Misi-new
 • Header PTA
 

shadow slide

Maklumat web

Berita Pengadilan Tinggi Agama Medan

Berita Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara

Statistik Perkara

Keadaan Perkara Tingkat Banding PTA Medan Tahun 2019

Keterangan:

 
2018
 
2019
SL Sisa Tahun Lalu
M Perkara Masuk
J Jumlah Perkara
P Perkara Putus
S Sisa Perkara

Keadaan Perkara Tingkat Banding PTA Medan 5 Tahun Terakhir

Keterangan:

 
2015
 
2016
 
2017
 
2018
 
2019
SL Sisa Tahun Lalu
M Perkara Masuk
J Jumlah Perkara
P Perkara Putus
S Sisa Perkara

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara Tahun 2019

Keterangan:

 
2018
 
2019
SL Sisa Tahun Lalu
M Perkara Masuk
J Jumlah Perkara
P Perkara Putus
S Sisa Perkara

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara 5 Tahun Terakhir

Keterangan:

 
2015
 
2016
 
2017
 
2018
 
2019
SL Sisa Tahun Lalu
M Perkara Masuk
J Jumlah Perkara
P Perkara Putus
S Sisa Perkara

Keadaan Perkara Masuk Per Jenis Perkara Pengadilan Agama Tk. I Se-Sumatera Utara Tahun 2019

 Izin Poligami (12 - 0.07%)
 Pencegahan Perkawinan (0)
 Penolakan Perkawinan oleh PPN (0)
 Pembatalan Perkawinan (12 - 0.07%)
 Kelalaian Atas Kewajian Suami/Istri (0)
 Cerai Talak (3179 - 17.38%)
 Cerai Gugat (12422 - 67.9%)
 Harta Bersama (36 - 0.2%)
 Penguasaan Anak/Hadhonah (65 - 0.36%)
 Nafkah Anak oleh Ibu (0)
 Hak-Hak Mantan Istri (1 - 0.01%)
 Pengesahan Anak (0)
 Pencabutan Kekuasan Orang Tua (1 - 0.01%)
 Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali (66 - 0.36%)
 Ganti Rugi Terhadap Wali (0)
 Asal Usul Anak/Pengangkatan Anak (25 - 0.14%)
 Penetapan Kawin Campuran (0)
 Itsbat Nikah (1957 - 10.7%)
 Izin Kawin (4 - 0.02%)
 Dispensasi Kawin (270 - 1.48%)
 Wali Adhol (14 - 0.08%)
 Ekonomi Syariah (0)
 Waris (31 - 0.17%)
 Wasiat (0)
 Hibah (1 - 0.01%)
 Wakaf (0)
 Zakat/Infaq/Shodaqoh (0)
 Penetapan Ahli Waris (0)
 Pertolongan Penyelesaian Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) (151 - 0.83%)
 Deden Verzet (0)
 Lain-Lain (40 - 0.22%)
 Perwalian (7 - 0.04%)
 Pencabutan Kekuasan Wali (1 - 0.01%)

Media Sosial

fb-icon 

 facebook/ptamedantw-icon 

 @PTAMedan


insta-icon 

 ptamedan


yt-icon 

 PTAMedan

Statistik Pengunjung

Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
6112
22532
35961
1239068

18.82%
36.72%
5.23%
0.54%
0.21%
38.48%

Your IP:3.236.15.142

Flag Counter

 • 937-d-thamrin-lubis.jpg
 • 938-s-abdul-hamid.jpg
 • 939-s-syarif-mappiasse.jpg
 • 940-s-rosmawardani.jpg
 • 941-s-erpi-desrina.jpg
 • 942-d-nurlela.jpg
 • 943-habibuddin.jpg
 • 944-paet-hasibuan.jpg
 • 945-muslim.jpg
 • 946-habib-rasyidi.jpg
 • 947-rosyid-mumtaz.jpg
 • 948-syarkawi.jpg
 • 949-eldi-harponi.jpg
 • 950-abdul-wahid.jpg
 • 951-muslih.jpg
 • 952-rizal.jpg
 • 953-d-ahsin-hamid.jpg
 • 954-d-pahlawan-harahap.jpg
 • 955-s-rosmawardani.jpg